Uvjeti prodaje

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice KupiMajicu i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.

Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). 

Jedan dva d.o.o., Ljudevita Gaja 9, 33000 Virovitica, OIB  61566842962 upisana kod Trgovačkog suda u Bjelovaru. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu. Direktor: Antonio Jurkin, Matični broj: 02832658. Račun kod Zagrebačka banka d.d.: IBAN: HR3423600001102394088, web: www.kupimajicu.net e-mail: prodaja@kupimajicu.net U nastavku teksta - KupiMajicu.

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova predugovorna obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora na način da će pri kupoviti prihvatiti Uvjete prodaje.

Cijene

Cijene proizvoda i usluga istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, osim ukoliko nije drugačije napisano kod same robe, ili ukoliko iznos kupovine ne prelazi 250,00 kuna. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Samostalno dizajniran proizvod

S dobrom namjerom KupiMajicu omogućuju svim svojim posjetiteljima jednostavno dizajniranje vlastitog proizvoda.
Posjetitelj jamči da je upoznat sa Zakonom o autorskim pravima te da datoteka (file)  koju šalje na naš poslužitelj (server) je njegovo autorsko djelo u njegovom vlasništvu te ne predstavlja tuđe, registrirano vlasništvo ili sliku za koju nema odobrenje upotrebe od njegovog pravog vlasnika / autora.
Slanjem datoteke posjetitelj dozvoljava KupiMajicu da finalni proizvod prikaže u sklopu svojih web stranica, web stranica tvrtke, društvenim mrežama ili u svrhu promoviranja web trgovine.
KupiMajicu neće izraditi proizvod s motivom koji propagira nacionalnu, vjersku ili seksualnu diskriminaciju, kao ni proizvod koji koristi registrirani zaštitni znak tvrtke / proizvoda. KupiMajicu niti u jednom trenutku ne postaje vlasnik poslane datoteke (filea), te se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za vlasništvo nad poslanim sadržajem.

Dostava

Troškovi dostave (ukoliko postoje) priopćavaju se prilikom naručivanja i prikazane su na stranici prije zaključenja kupovine.

KupiMajicu zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima. 

Načini plaćanja

  • Naručenu robu moguće je platiti: 
  • Karticom
  • Uplatnicom - u bilo kojoj banci ili pošti
  • Internet bankarstvom: Mogućnost plaćanja preko bilo koje banke/pošte, e-bankinga, m-bankinga (skeniranjem 2D koda aplikacijom na pametnom telefonu).

Plaćanje kreditnim karticama: American express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro. Sustav kartične naplate je integriran na stranicama. Nakon odabira plaćanja "Karticom" otvorit će polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici i vlasniku ne čuvaju se na našim serverima.

Kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, odaberite neki od alternativnih načina plaćanja. O uzrocima odbijanja kartica nemamo podatke, mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

Račun

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s robom.

Isporuka proizvoda

Kad primimo vašu narudžbu, naručenu robu predat ćemo na dostavu tvrtki s kojom imamo sklopljen ugovor.

Područje dostave

Robu dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske, osim na područja koja nisu obuhvaćena prometnicama niti standardnim dostavnim službama i načinima isporuka roba. Isto tako šaljemo u države članice Europske unije.

Trošak dostave

Trošak dostave ovisi o proizvodu kojeg kupujete. Ukupnom iznosu košarice, kao i državi dostave. Trošak dostave uredno je istaknut na internet stranici, u sklopu Košarice, prije zaključivanja narudžbe

Vrijeme isporuke

Sve autorizirane narudžbe predajemo dostavnoj službi najkasnije u roku 48h. Autorizirane narudžbe su one narudžbe koje je kupac telefonski potvrdio (odnosi se za pošiljke koje se plaćaju kod preuzimanja), odnosno narudžbe koje su plaćene prije slanja (kartica, uplatnica, internet bakarstvo…) Na žalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama. Obavezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka. 

Reklamacije

se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača) 

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, reklamaciju pošaljite na adresu: Jedan dva d.o.o., Ljudevita Gaja 9, 33000 Virovitica ili na mail prodaja@kupimajicu.net

Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti djelatniku dostavne službe.

Pravo na jednokratni raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. Raskid ugovora je moguć za robu koja prije proizvodnje nije modificirana prema zahtjevu kupca (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora. 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošteili elektroničke pošte. 

Ostali načini podnošenja prigovora: 

  • Na adresu: Jedan dva d.o.o., Ljudevita Gaja 9, 33000 Virovitica
  • Na e-mail adresu: prodaja@kupimajicu.net

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate Uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja kao i Uvjete prodaje.

Jedan dva d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Virovitici.


Preuzimanje Obrasca za jednostran raskid ugovora.