Sigurnost plaćanja

T-Com je za Pay Way uslugu povezan sa sljedećim kartičnim kućama:

  • PBZ Card d.o.o. za American Express MasterCard i Visa kreditne kartice te mPay način plaćanja
  • Diners Club Adriatic d.d. za Diners kreditne kartice
  • Erste & Steiermärkische Bank d.d. za MasterCard kreditne kartice

PayWayPay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com interneta i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida (firewalla).

Kod MasterCarda i Visa kartica primjenjuje se 3D Secure program sigurne kupnje. Ovaj program predstavlja globalni standard za autentifikaciju kupaca prilikom on line kupovine, a istovremeno vama omogućava veću garanciju plaćanja i sigurnost prilikom poslovanja što rezultira boljim rezultatima i većim prihodima